We do love to accept                           | support@tankscrib.net

View Counter

©2017 by Tankscrib. All rights reserved

Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với Tankscrib

Các điều khoản và điều kiện này phác thảo các quy tắc và quy định cho việc sử dụng Website của Tankscrib.

 

Bằng cách truy cập trang web này, bạn chấp nhận hoàn toàn các điều khoản và điều kiện này. Không tiếp tục sử dụng trang web của Tankscrib nếu bạn không chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện được nêu trên trang này.

     

Thuật ngữ sau được áp dụng cho các Điều khoản và Điều kiện này, tuyên bố về Quyền riêng tư và Thông báo Miễn trừ trách nhiệm và bất kỳ hoặc tất cả các Thỏa thuận: "Khách hàng", "Bạn" và "của Bạn" đề cập đến bạn, người truy cập trang web này và đã chấp nhận các điều khoản và điều kiện của Công ty. "Công ty", "Chúng tôi", và "Của chúng tôi", đề cập đến Công ty của chúng tôi. "Bên", "Các bên" hoặc "Chúng tôi" đề cập đến cả Khách hàng và chúng tôi, hoặc là Khách hàng hoặc chính chúng tôi. Tất cả các điều khoản liên quan đến việc chào hàng, chấp nhận và xem xét thanh toán cần tiến hành quá trình hỗ trợ cho Khách hàng một cách thích hợp nhất, dù là các cuộc họp chính thức

của một khoảng thời gian cố định, hoặc bất kỳ phương tiện nào khác, cho mục đích rõ ràng nhằm đáp ứng các nhu cầu của Khách hàng của sự cung cấp các dịch vụ/sản phẩm của Công ty, phù hợp với và phải tuân theo các điều luật hiện hành

Bất kỳ việc sử dụng các thuật ngữ trên hoặc các từ khác trong hình thức số ít, số nhiều, viết hoa và/hoặc họ/chúng, được coi là có thể hoán đổi cho nhau và do đó giống như nhau.

 

Giấy phép

Trừ khi có quy định khác, Tankscrib và / hoặc người cấp phép của Tankscrib sở hữu quyền sở hữu trí tuệ cho tất cả các tài liệu trên Tankscrib. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ được bảo lưu. Bạn có thể xem và/ hoặc in các trang từ http://www.tankscrib.com cho mục đích sử dụng cá nhân của bạn, và phải tuân theo các hạn chế trong các điều khoản và điều kiện này.

Bạn không được:

     

Phát hành lại tài liệu từ http://www.tankscrib.com

Bán, cho thuê hoặc đăng ký lại tài liệu từ http://www.tankscrib.com

Sao chép hoặc sửa chữa tài liệu từ http://www.tankscrib.com

Phân phối lại nội dung từ Tankscrib (trừ khi nội dung được thực hiện đặc biệt phân phối lại).

 

Liên kết tới nội dung của chúng tôi

 

Các tổ chức sau đây có thể liên kết đến trang web của chúng tôi mà không có sự chấp thuận bằng văn bản:

 

Cơ quan chính phủ;

Công cụ tìm kiếm;

Báo chí;

Các nhà phân phối thư mục trực tuyến khi họ liệt kê chúng tôi trong thư mục có thể liên kết đến trang web của chúng tôi theo cách tương tự như họ liên kết tới các trang web của các doanh nghiệp được liệt kê khác, các doanh nghiệp được chứng nhận Systemwide, ngoại trừ các tổ chức phi lợi nhuận, các trung tâm mua bán từ thiện và các nhóm gây quỹ từ thiện mà có thể không liên kết đến trang web của chúng tôi.

                

Các tổ chức này có thể liên kết với trang chủ của chúng tôi, với các bài đăng hoặc các thông tin trên trang web khác miễn là liên kết: (a) không gây hiểu nhầm; (b) không hàm ý tài trợ, xác nhận hoặc chấp thuận của các bên liên quan và các sản phẩm hoặc dịch vụ của họ; và (c) phù hợp trong bối cảnh trang web của bên liên kết.

 

Chúng tôi có thể xem xét và chấp thuận theo ý kiến ​​riêng của chúng tôi về các yêu cầu liên kết khác từ các tổ chức sau đây: người tiêu dùng và / hoặc doanh nghiệp thường được biết đến như Phòng Thương mại, Hiệp hội Ô tô Mỹ, Hiệp hội Người tiêu dùng và Liên hiệp Người tiêu dùng; các trang web cộng đồng .com; hiệp hội hoặc các nhóm đại diện cho các tổ chức từ thiện, bao gồm các trang web từ thiện, nhà phân phối thư mục trực tuyến; cổng internet; các công ty kế toán, luật và tư vấn mà khách hàng chính là doanh nghiệp; và các tổ chức giáo dục và hiệp hội thương mại.               

           

Chúng tôi sẽ phê duyệt yêu cầu liên kết từ các tổ chức này nếu chúng tôi xác định rằng: (a) liên kết sẽ không phản ánh tiêu cực đối với chúng tôi hoặc các hiệp hội công nhận chúng tôi (ví dụ: các hiệp hội thương mại hoặc các tổ chức khác đại diện cho các loại hình kinh doanh, cơ hội ở nhà, sẽ không được phép liên kết); (b) tổ chức không có hồ sơ không đạt thỏa thuận với chúng tôi; (c) lợi ích cho chúng tôi khi hiển thị liên kết lớn hơn khi không hiển thị liên kết; và (d) liên kết nằm trong ngữ cảnh thông tin tài nguyên chung hoặc phù hợp với nội dung biên tập trong một bản tin hoặc sản phẩm tương tự phục vụ cho sứ mệnh của tổ chức.

 

Các tổ chức này có thể liên kết với trang chủ của chúng tôi, các bài đăng hoặc các thông tin trang web khác miễn là liên kết: (a) không gây hiểu nhầm; (b) không hàm ý tài trợ, xác nhận hoặc phê duyệt của bên liên kết và các sản phẩm hoặc dịch vụ; và (c) phù hợp trong bối cảnh trang web của bên liên kết.

 

Nếu bạn nằm trong số các tổ chức được liệt kê trong đoạn 2 ở trên và muốn liên kết với trang web của chúng tôi, bạn phải thông báo cho chúng tôi bằng cách gửi e-mail đến support@tankscrib.com.

 

Vui lòng đính kèm một danh sách các URL mà bạn mong muốn từ đó liên kết với trang Web của chúng tôi, và một danh sách các URL trên trang của chúng tôi mà bạn muốn liên kết với tên của bạn, tên công ty, địa chỉ liên hệ của bạn (chẳng hạn như số điện thoại và / hoặc địa chỉ e-mail) cũng như URL của trang web của bạn. Cho phép trả lời trong vòng 2-3 tuần.

Phạm vi trách nghiệm

Khách hàng hiểu rằng việc được nhận vào đại học phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Cho dù sẽ cố hết sức với sản phẩm của mình, Tankscrib không bảo đảm, và không thể đảm bảo, thành tích học tập, kết quả, học bổng hoặc việc nhập học vào các trường đại học và sẽ không phải chịu trách nhiệm về sự thành công trong học tập Sinh viên.

 

 

Các tổ chức được chấp thuận có thể liên kết đến trang web của chúng tôi như sau:

 

           Bằng cách sử dụng tên công ty của chúng tôi; hoặc là

           Bằng cách sử dụng bộ định vị tài nguyên thống nhất (địa chỉ Web) đang được liên kết; hoặc là

           Bằng cách sử dụng bất kỳ mô tả nào khác của trang web hoặc tài liệu của chúng tôi có liên quan đến điều đó có ý nghĩa trong ngữ cảnh và định dạng của nội dung trên trang của bên liên kết.

 

Không được sử dụng logo của Tankscrib hoặc các tác phẩm nghệ thuật khác để liên kết mà không có một thỏa thuận cấp phép nhãn hiệu.

 

Iframes

Nếu không có sự chấp thuận trước và cho phép bằng văn bản rõ ràng, bạn không được tạo khung xung quanh các trang Web của chúng tôi hoặc sử dụng những kỹ thuật khác làm thay đổi cách thức trình bày hình ảnh hoặc sự xuất hiện của trang Web của chúng tôi.

 

Chúng tôi bảo lưu quyền vào bất kỳ lúc nào và tùy ý theo ý kiến ​​của mình để yêu cầu bạn xóa tất cả các liên kết hoặc liên kết cụ thể vào trang Web của chúng tôi. Bạn đồng ý ngay lập tức loại bỏ tất cả các liên kết đến trang web của chúng tôi theo yêu cầu như vậy. Chúng tôi cũng bảo lưu quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện này và chính sách liên kết của nó bất cứ lúc nào. Bằng cách tiếp tục liên kết đến trang web của chúng tôi, bạn đồng ý chịu ràng buộc và tuân thủ các điều khoản và điều kiện liên kết này.

 ​

Loại bỏ các liên kết từ trang web của chúng tôi

Nếu bạn tìm thấy bất kỳ liên kết nào trên trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ trang web nào được liên kết bị phản đối vì bất kỳ lý do gì, bạn có thể liên hệ với chúng tôi về việc này. Chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu xóa liên kết nhưng sẽ không có nghĩa vụ phải làm như vậy hoặc để trả lời trực tiếp cho bạn.

 

Trong khi chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng thông tin trên trang web này là chính xác, chúng tôi không đảm bảo tính đầy đủ và chính xác của nó; chúng tôi cũng không cam kết đảm bảo rằng trang web luôn hoạt động hoặc tài liệu trên trang web được cập nhật liên tục.

 

Trách nhiệm nội dung

Chúng tôi sẽ không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với bất kỳ nội dung nào xuất hiện trên trang Web của bạn. Bạn đồng ý bồi thường và bảo vệ chúng tôi chống lại mọi khiếu nại phát sinh từ hoặc dựa trên Website của bạn. Không có (các) liên kết nào xuất hiện trên bất kỳ trang nào trên trang web của bạn hoặc trong bất kỳ ngữ cảnh nào chứa nội dung hoặc tài liệu phỉ báng, khiêu dâm hoặc hình sự, hoặc vi phạm, vi phạm, hoặc ủng hộ vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ quyền của bên thứ ba.

Từ chối

Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, chúng tôi loại bỏ tất cả các đại diện, bảo đảm và điều kiện liên quan đến trang web của chúng tôi và việc sử dụng trang web này (bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ bảo đảm nào được pháp luật quy định liên quan đến thỏa mãn chất lượng, tính phù hợp cho mục đích và / sử dụng chăm sóc và kỹ năng hợp lý). Không có điều khoản nào trong tuyên bố từ chối trách nhiệm này: giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm của chúng tôi đối với tử vong hoặc thương tích của cá nhân do sơ suất; giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm pháp lý của chúng tôi về gian lận hoặc giả mạo gian lận; hạn chế bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào của chúng tôi theo bất kỳ cách nào không được phép theo luật áp dụng; hoặc loại trừ bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào của chúng tôi hoặc của bạn có thể không bị loại trừ theo luật hiện hành.

 

Những hạn chế và loại trừ trách nhiệm pháp lý được đưa ra trong Phần này và các nơi khác trong tuyên bố từ chối trách nhiệm này: (a) phải tuân thủ các điểm trên; và (b) quản lý tất cả yêu cầu phát sinh theo tuyên bố từ chối trách nhiệm hoặc liên quan đến chủ đề của tuyên bố từ chối trách nhiệm này, bao gồm cả trách nhiệm phát sinh trong hợp đồng, trong sự vi phạm (bao gồm cả sơ suất) và vi phạm nghĩa vụ quy định.

     

Trong phạm vi mà trang web, thông tin và dịch vụ trên trang web được cung cấp miễn phí, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào. Với dịch vụ "Chỉnh sửa bài luận", các trường hợp yêu cầu hoàn tiền sẽ không được chấp nhận trừ khi đã được đề cập cụ thể trong phần đó. Nếu được chấp thuận, tiền sẽ được hoàn trả vào tài khoản Paypal bạn đã dùng để thanh toán dịch vụ.