Chúng tôi chấp nhận                           | support@tankscrib.net

Lượt thăm trang

©2017 by Tankscrib. All rights reserved

ĐÁNH GIÁ Ý TƯỞNG BÀI LUẬN

Dành cho bài luận du học đến mọi nước.

Miễn Phí. Vẫn với chất lượng đặc trưng của Tankscrib.

*Với nỗ lực ngày càng hoàn thiện hơn, Tankscrib hiện đã phát triển và cho ra mắt TESE - hệ thống tự động giúp bạn đánh giá ý tưởng bài luận Common App của mình. Hãy ghé qua trang Tự Đánh Giá Bài Luận nếu bạn cần nhé. Nhớ đăng nhập/đăng ksi trước khi dùng!

Bạn đang có ý tưởng cho bài luận của mình? Bạn đã hoàn thành bản nháp đầu tiên và cần nhận xét? Nếu vậy thì có lẽ bạn có thể tạm thời chưa cần đến dịch vụ Chỉnh sửa bài luận của Tankscrib đâu, mà hãy hãy dùng dịch vụ Đánh giá ý tưởng bài luận này trước đã!

 

Cho dù bạn đang ở giai đoạn nào của quá trình viết bài luận, Tankscrib sẵn sàng hỗ trợ bạn trong việc đánh giá chủ đề chung của bài essay Common App, UCAS Personal Statement, SOP - Statement Of Purpose ... của mình. Và tuyệt vời hơn, chúng tôi sẽ làm việc này hoàn toàn miễn phí! Đây là một lời khẳng định cho mong muốn được giúp đỡ các học sinh Việt Nam của Tankscrib. Đừng ngần ngại, hãy liên lạc với Tankscrib ngay hôm nay để nhận được những nhật xét trung thực nhất!

Bạn sẽ nhận được gì?

- Các lợi ích được nêu ở trang Chỉnh Sửa Bài Luận.

- Bài luận được đọc và xem xét bởi một editor có kinh nghiệm của Tankscrib. Chúng tôi cam kết luôn coi trọng và nghiêm túc với mọi bài luận mà mình được tin tưởng trao cho.

- Một đoạn khoảng 50 từ nhận xét về ý tưởng của bài luận, cộng thêm gợi ý phát triển hướng đi của bài (Nếu có thể).

Quy trình:

​Chúng tôi biết rằng có câu nói "Không ai là cho không cái gì cả". Có thể đúng, nhưng ngoại trừ dịch vụ đánh giá ý tưởng bài luận của Tankscrib: mong muốn duy nhất của chúng tôi là hỗ trợ bạn vượt qua giai đoạn apply khó khăn này. Tankscrib cam kết sẽ đánh giá ý tưởng của bạn một cách trung thực nhất với giá miễn phí. No brainer.

*Lưu ý: Mỗi bài luận sẽ chỉ được sử dụng dịch vụ này một lần.

Bạn điền đầy đủ thông tin và làm theo yêu cầu ở trang Đặt Dịch Vụ của Tankscrib

Một editor của Tankscrib sẽ đọc và nhận xét bài luận của bạn.

Bài luận sẽ được trả cho bạn trong vòng 72 giờ. Nhớ kiểm tra email nhé!

Vui lòng đăng nhập/đăng kí trước khi đặt dịch vụ