We do love to accept                           | support@tankscrib.net

View Counter

©2017 by Tankscrib. All rights reserved

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này được biên soạn dành cho những đối tượng quan tâm đến việc sử dụng Thông Tin Nhận Dạng Cá Nhân (PII) của họ trên mạng Internet. Thông tin nhận dạng cá nhân, được mô tả trong luật bảo mật thông tin cá nhân và an toàn thông tin của Hoa Kỳ, là thông tin có thể được sử dụng riêng lẻ hoặc kèm với các thông tin khác để xác định, liên hệ hoặc định vị vị trí của một người hoặc nhận dạng một cá nhân trong ngữ cảnh. Vui lòng đọc kỹ chính sách bảo mật của chúng tôi để hiểu rõ hơn cách chúng tôi thu thập, sử dụng, bảo vệ hoặc xử lý Thông Tin Nhận Dạng Cá Nhân của bạn trên trang web của chúng tôi.

 

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân nào từ những người ghé thăm blog, trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi?

 

Khi đặt hàng hoặc đăng ký trên trang của chúng tôi, khi thích hợp, chúng tôi có thể yêu cầu bạn nhập tên, địa chỉ email hoặc các chi tiết khác để giúp bạn trải nghiệm tốt hơn.

 

Khi nào chúng tôi thu thập thông tin?

 

Chúng tôi thu thập thông tin của bạn bạn khi bạn đăng ký trên trang của chúng tôi, đặt hàng, điền vào một mẫu đơn hoặc nhập thông tin trên trang của chúng tôi.


Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn như thế nào?

 

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin thu thập từ bạn khi bạn đăng ký, mua hàng, đăng ký các bản tin, trả lời khảo sát hoặc tiếp thị, lướt web, hoặc sử dụng một số tính năng khác của trang web theo các cách sau:

      • Để cá nhân hoá trải nghiệm của bạn và cho phép chúng tôi cung cấp các thông tin về sản phẩm mà bạn quan tâm nhất.

      • Để nhanh chóng xử lý giao dịch của bạn.

      • Theo dõi chúng sau khi trao đổi (trò chuyện trực tiếp, email hoặc điện thoại)

 

Chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn như thế nào?

 

Chúng tôi không sử dụng khả năng quét và/hoặc quét lỗ hổng theo tiêu chuẩn PCI.

Chúng tôi chỉ cung cấp các bài viết và thông tin. Chúng tôi không bao giờ yêu cầu số thẻ tín dụng.

Chúng tôi sử dụng dịch vụ quét malware thông thường.

Thông tin cá nhân của bạn được lữu trữ bởi các hệ thống được bảo vệ và chỉ một số lượng hạn chế người có quyền truy cập đặc biệt đối với các hệ thống như vậy, và được yêu cầu giữ bí mật thông tin. Ngoài ra, tất cả thông tin nhạy cảm/ thông tin thẻ tín dụng mà bạn cung cấp được mã hóa thông qua công nghệ SSL (Secure Socket Layer).

 

Chúng tôi thực hiện nhiều biện pháp bảo mật khi người dùng nhập, trình, hoặc truy cập thông tin để duy trì bảo mật thông tin cá nhân.

 

Tất cả các giao dịch được xử lý thông qua một bên thứ ba và không được lưu trữ hoặc xử lý trên các máy chủ của chúng tôi.


Chúng tôi có sử dụng 'cookies' không?

 

Chúng tôi không sử dụng cookie cho mục đích theo dõi

 

Bạn có thể chọn tính năng để máy tính của bạn cảnh báo mỗi khi cookie được gửi đi, hoặc bạn có thể chọn để tắt tất cả cookie. Bạn thực hiện việc này thông qua cài đặt trình duyệt của bạn. Vì trình duyệt hơi khác, nên hãy xem Trình đơn trợ giúp của trình duyệt để tìm hiểu cách sửa đổi cookie của bạn.

 

Nếu bạn tắt cookie, một số tính năng làm cho việc lướt web hiệu quả có thể không hoạt động, làm cho việc lướt web kém hiệu quả hơn.

 

 

Tiết lộ cho bên thứ ba

 

Chúng tôi không bán, buôn bán hoặc chuyển giao cho bên thứ ba Thông Tin Nhận Dạng Cá Nhân của bạn trừ khi chúng tôi thông báo trước cho người dùng. Điều này không bao gồm các đối tác lưu trữ trang web và các bên khác giúp chúng tôi điều hành trang web của chúng tôi, tiến hành kinh doanh hoặc phục vụ người dùng trang web của chúng tôi, miễn là các bên đó đồng ý giữ bí mật thông tin này. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin khi phù hợp với quy định của pháp luật, thực thi chính sách trang web của chúng tôi, hoặc bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi hoặc của người khác.

 

Tuy nhiên, thông tin khách hàng không thể nhận dạng cá nhân có thể được cung cấp cho các bên khác để tiếp thị, quảng cáo hoặc các mục đích khác.

 

Liên kết bên thứ ba

 

Chúng tôi không đưa hoặc cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba trên trang web của chúng tôi.

Google

 

Yêu cầu quảng cáo của Google có thể được tổng hợp bởi Chính sách quảng cáo của Google.

Chúng tôi chưa bật Google AdSense trên trang web của chúng tôi nhưng chúng tôi có thể làm vậy trong tương lai.

Trang web của chúng tôi xử lý các tín hiệu Không Theo Dõi như thế nào?

 

Chúng tôi tôn trọng tín hiệu Không Theo dõi, cookie hoặc sử dụng quảng cáo khi áp dụng trình duyệt Không Theo dõi (Do Not Track).

 

Trang web của chúng tôi có cho phép theo dõi hành vi của bên thứ ba không?

 

Cũng cần lưu ý rằng chúng tôi không cho phép theo dõi hành vi của bên thứ ba.

Thực hiện Công bằng Thông tin

 

Nguyên tắc Thực hiện Công bằng Thông tin tạo thành xương sống của Chính sách bảo mật ở Hoa Kỳ và các khái niệm mà của nguyên tắc này đã đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển các luật bảo vệ dữ liệu trên toàn cầu. Hiểu các Nguyên tắc Thực hiện Công bằng Thông tin và cách thực hiện chúng là điều quan trọng để tuân thủ các luật bảo mật khác nhau nhằm bảo vệ thông tin cá nhân.

Để phù hợp với Thực hiện Công bằng Thông tin, chúng tôi sẽ thực hiện các hành động phản hồi sau đây nếu có sự vi phạm dữ liệu:

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email trong vòng 7 ngày làm việc

Chúng tôi cũng đồng ý với Nguyên tắc Điều chỉnh Cá nhân, đòi hỏi các cá nhân có quyền theo pháp luật theo đuổi các quyền thực thi đối với người thu thập dữ liệu và người xử lý không tuân thủ pháp luật. Nguyên tắc này đòi hỏi không chỉ các cá nhân phải có quyền thực thi đối với người sử dụng dữ liệu, mà còn là các cá nhân đã yêu cầu tòa án hoặc cơ quan chính phủ để điều tra và / hoặc truy tố những người không xử lý dữ liệu không tuân thủ.